Aby poprawnie wyświetlić nagłówek zainstaluj Flash Player
Serwer www, serwer wirtualny
  

Serwer WWW


źródło: wikipedia, licencja: GNU FDL, autorzy

Web-usability

Użyteczność (ang. usability, web-usability) - nauka zajmująca się ergonomią interaktywnych urządzeń oraz aplikacji. W Polsce pojęcie użyteczności stosowane jest zazwyczaj w odniesieniu do ergonomii serwisów WWW oraz aplikacji użytkowych.

Użyteczność w ich przypadku skupia się na:
  • intuicyjnej nawigacji,
  • ułatwieniu skanowania w poszukiwaniu informacji,
  • zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji.
Norma ISO 9241 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia określonych celów przez określonych użytkowników.


Problemy z terminologią polską

Słowniki języka polskiego i wcześniejsze opracowania używają w tym znaczeniu słowa "funkcjonalność". Termin "użyteczność" wynika z chęci upodobnienia terminów polskich do angielskich. Obecnie w środowisku informatyków i pokrewnych przyjęło się rozumieć "funkcjonalność" jako określenie ilości funkcji, opcji czy możliwości danego programu/strony WWW, a "użyteczność" jako łatwość korzystania z tychże. W wyniku tych terminologicznych nowinek, jeśli informatyk porozumiewa się z nieinformatykiem, zdanie "coś jest mało użyteczne, ale wysoce funkcjonalne" jest rozumiane na opak. Nową propozycją jest zastąpienie terminu "użyteczność" słowem "używalność", pozwoliłoby to zarówno na zgodność z angielskim nazewnictwem jak i zachowanie termiu zgodnego polskim rozumieniem tego słowa.
Poprawny CSS!   Valid HTML 4.01 Transitional
Tworzenie Stron Wrocław © 2008
Hosting Stron